Regisztráció / Bejelentkezés

REGISZTÁCIÓ

BEJELENTKEZÉS

Felhasználói szabályzat

Felhasználási feltételek


Az eskuvoiapro.hu weboldal használatára

A jelen felhasználói feltételek (a továbbiakban: FF) az FWH Experts Betéti Társaság  (a továbbiakban: Közvetítő Szolgáltató) által üzemeltetett eskuvoiapro.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Szolgáltató által végzett termék- és szolgáltatás közvetítői, apróhirdetési tevékenység és az elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza. 

1. TEVÉKENYSÉG  MEGHATÁROZÁSA

1.1. A Közvetítő Szolgáltató jelen weboldalon információs társadalmi szolgáltatás keretén belül termék- és szolgáltatás közvetítő, apróhirdetési tevékenységet végez, így weboldalán az esküvői szertartáshoz köthető ajánlatokat közvetít a használt vagy új termékkel rendelkező eladók, illetve vásárlók, valamint a különböző szolgáltatást nyújtók és az igénybe vevőkközött. A termék adásvételi vagy szolgáltatási szerződés a két fél között (eladó - vevő, igénybe vevő - szolgáltató) jön létre, a termékkel nem a közvetítő szolgáltató rendelkezik, s nem a Közvetítő Szolgáltató nyújtja az esetlegesen megrendelt Szolgáltatást.

1.2. Jelen FF nem határozza meg az egyedi és konkrét adásvételi vagy egyéb szolgáltatási szerződések tartalmát és feltételeit, azt minden esetben egyedileg a szerződő felek alakítják ki maguk között, a kapcsolat felvételüket követőn, ami nem a weboldalon keresztül zajlik.

1.3. Jelen FF a weboldal igénybevételéhez és használatához kapcsolódóan ír elő és határoz meg szabályokat.

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1. Jelen FF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve szerződéskötési ajánlatot tesz, hirdetésre jelentkezik, érdeklődik, információt kér  (a továbbiakban: Felhasználó).

2.2. A Felhasználó a Szolgáltatás bármilyen jellegű használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el a jelen FF, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának rendelkezéseit, amelyek kapcsolódóan elérhetőek, megtekinthetők és letölthetőek a Weboldalon.

2.3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Közvetítő Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szolgáltatás használata ingyenes.

2.4. Az online szerződést a Közvetítő Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. 

2.5. Az online szerződés létrejöttét a Felhasználó határozott akaratnyilatkozat, kifejezett cselekménye igazolja, amikor a regisztrációja során elfogadja, megjelöli az ász elfogadását.

2.6. A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar. 

2.7. Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

2.8. A szerződés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

2.9. A szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. 

2.10. A Közvetítő Szolgáltató bármikor jogosult a jelen FF módosítására, kiegészítésére, visszavonására, de ezekről a tényekről köteles tájékoztatni a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően az új FF a hatályos és érvényes, amelyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad

3. JOGFORRÁSOK


45/2014. (II.26.) sz. Kormányrendelet   -   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól,
1997. évi CLV. törvény  -  A fogyasztóvédelemről,
2001. évi CVIII. törvény  -  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2013. évi V. törvény  -   A Polgári Törvénykönyvről.

 

200/31/EK Irányelv  -  Az elektronikus kereskedelemről

2008//52/EK Irányelv  -  A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

2011/83/EU Irányelv  - A fogyasztók jogairól

2015/230 EU Irányelv – Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről

„GDPR” -  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  -  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

4. A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 
Név: ​​FWH Experts Bt.
Cím: ​​HU-1039 Budapest, Bocskai utca 23.

Képviselő:​Bodogán-László Szabina Erzsébet beltag-képviselő

Telefonszám:​+36 70 409 47000

E-mail cím:​ eskuvoiapro@gmail.com
Adószám: ​21365139-2-41
Cégjegyzékszám: 01-06-786479, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Tárhely szolgáltató elérhetősége: DotRoll Kft., www.dotroll.com, tel: 432-3232, cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 35., mail: support@dotroll.com


5. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az on-line információs oldal az interneten a http://www.eskuvoiapro.hu/ URL alatt található.

Az FF szerinti információs társadalmi szerződés létrejön: a weboldal megtekintésével, az oldalon található adatok felhasználásával, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatást.

A Weboldal használata lehetséges regisztráció nélkül és regisztrációval is. Amennyiben a felhasználó valamely megjelenített termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot maga számára kedvezőnek tart, úgy a termékkel, szolgáltatással rendelkező személyt, vállalkozást maga keresi meg a feltüntetett elérhetőségen keresztül, immár a weboldalon kívüli tevékenységével. Ebben az esetben nem szükséges felhasználói regisztráció.

Amennyiben a felhasználó szándéka a fentieken túl akár termék értékesítés,  úgy abban az esetben szükséges a regisztráció, mely során megadja felhasználó nevét, e-mail címét és telefonszámát. A regisztrációval felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalon ezenszemélyes adatai feltüntetésre kerülnek, azt más személyek megtekinthetik, illetve a megadott elérhetőségeken őt megkereshetik.

 

Amennyiben a felhasználó szándéka valamely kapcsolódó szolgáltatás nyújtása a vállalkozási tevékenysége keretén belül, úgy az minden esetben regisztrációhoz és kötelező adatok megadásához van kötve.

A Weboldal megtekintését követően bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek, illetve bejegyzett, nyilvántartott szervezetek és vállalkozások számára lehetséges.

A weboldalon megjelenített termékekért, szolgáltatásokért, azok jellemzőiért, áraiért és bármely más szerződési feltételért, az egyes felhasználók, hirdetők elérhetőségi adataiért a Szolgáltató minden felelősséget kizár.


6. A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6.1. A felhasználóknak az alábbi Termék kategóriában van lehetőségük hirdetés elhelyezésére:

 

Alkalmi cipő

Egyéb alkalmi ruha

Egyéb esküvői kiegészítő

Esküvői dekoráció

Esküvői ékszer

Esküvői ruha

Férfi öltöny

Menyecske ruha

 

Termék csak a Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján forgalomba hozható termék lehet, egyéb terméket a Szolgáltató kizárhat a hirdetésből.

 

6.2. Vállalkozásoknak/Hirdetőknek az alábbi Szolgáltatások kategóriában van lehetőségük szolgáltatásuk megjelenítésére, hirdetésére:

 

Autóbérlés/Buszbérlés

Catering

Ceremóniamester

Cukrászda

Dekoráció

DJ

Ékszer/gyűrű

Esküvői ruha szalon

Esküvői weboldal

Esküvőszervező

Étterem

Fodrász

Fotós

Meghívó

Nászút/Utazási iroda

Rendezvény helyszín

Sminkes

Szertartásvezető

Videós

Vőfély

Zenész, zenekar

 

A hirdetett szolgáltatásnak meg kell felelnie az adott kategória előírásainak. A Szolgáltatókorlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

 

6.3. A regisztráció menete

 

Amennyiben a Felhasználó olyan műveletet végez a weboldalon, amely regisztrációhoz kötött, úgy annak során Felhasználó köteles felhasználó nevet választani magának, majd megadni e-mai címét és telefonszámát. A regisztrációt követően a megadott e-mail címre egy megerősítési kérés érkezik a Szolgáltatótól, amelyre kattintva fejezheti be a Felhasználó a regisztrációt.

 

6.4. Hirdetési szöveg, fotók

 

A hirdetésben megjelölt szövegnek és képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk, és nem tartalmazhatnak jogi vagy erkölcsi szempontból el nem fogadott elemeket.

 

A Felhasználó felel a feltöltött fényképek jogtisztaságáért.

 

 

6.5. Felhasználói fiók törlése

 

A Társaság jogosult a hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső esetben a Felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, amennyiben a Felhasználó eljárása, illetve a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba vagy jogszabálybaütközik. 

 

A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap.

 


7. A MEGRENDELÉS MENETE

A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket és/ vagy a megrendelni kívánt szolgáltatást a termék/szolgáltatás hirdetés elhelyezőjének, megjelenítőjének a weboldalon található elérhetőségén keresztül  (telefonszám, e-mail cím) rendeli meg, szerzi be közvetlenül az érintett személytől, vállalkozástól.

 


8. FIZETÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A Felhasználó, hirdető és szerződő partnere egymással állapodnak meg a fizetésről, szállításról, átadásról és egyéb szerződéses feltételről.
 

9. SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

Az eskuvoiapro.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így különösen: fotók, leírások, cikkek, szerkesztett információk, csoportosított adattartalmak, grafikus megoldások vagy bármely más szerzői mű a Szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvény alapján a megalkotásának pillanatától szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A weboldalunkon és más platformon megjelenő „művek” szerzői főszabályként nem adnak hozzájárulást a jogi oltalom alatt álló tartalmak másolásához, letöltéséhez, többszörözéséhez, tárolásához vagy bármi más magatartáshoz, amely sérti jogaikat vagy érdekeiket.

Fentiekkel együtt és azokon is túl kifejezetten Tilos a „művek” bármilyen technológiával megvalósított adathordozóra felvitele, üzleti célú bármilyen felhasználása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése. A tiltás nem érinti a szabad felhasználási eseteket, de a jogszerű felhasználást a felhasználónak kell bizonyítania.

Minden jogosulatlan felhasználás esetén a www.indulhatunk.hu weboldal üzemeltetője a nyilvános Felhasználási Feltételek szerint tartalmi elemenként (így fotók, leírások, egyes tartalmi részek egy-egy darabjaiként külön-külön) 200.000,-Ft-os használati díjat számol fel és érvényesít.

10. FOGYASZTÓI JOGOK, PANASZKEZELÉS, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Közvetítő Szolgáltató ismét hangsúlyozza, hogy a weboldal felhasználója, a megrendelő, ajánlattevő a termék értékesítővel és a szolgáltatóval köti meg az egyedi szerződést, nem vele, mint weboldal üzemeltetővel, közvetítő szolgáltatóval!

 

Közvetítő Szolgáltató kifejezetten felhívja a weboldalának látogatóit, a vásárlókat, hogy a 45/2014. (II.26.) sz. Kormányrendelet  (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól) nem vonatkozik az által végzett közvetítői és apróhirdetői tevékenységre.

 

Közvetítő Szolgáltató a fentieken túl általánosan tájékoztatja felhasználóit a távollévő személyek közötti, a fenti kormányrendelet alapján ismert szabályokról:

 10.1. Fogalmak

10.1.1. fogyasztó: a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó,

10.1.2. vállalkozás: azon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

10.1.3. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,

10.1.4. áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,

10.1.5. eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

10.1.6. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

10.1.7. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

10.2. Árfeltüntetési kötelezettség

10.2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

10.2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

10.2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

10.2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

10.2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.

10.2.6.  Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

10.2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

10.2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett

10.3. Panaszkezelés általános szabályai

10.3.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

10.3.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

10.3.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

10.3.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

10.3.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.3.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

10.3.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

10.4. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSA

10.4.1.1. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Web: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/ 
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Iratleadási időpontok:

HÉTFŐ: 9.00-15.00 

KEDD: 9.00-13.00  

SZERDA: 9.00-15.00

CSÜTÖRTÖK: 9.00-13.00

PÉNTEK: 9.00-12.00

 

 

Tanácsadási időpontok: előzetes időpont egyeztetés alapján.

10.4.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

- a termék minőségével,
- a termék biztonságosságával,
- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- a szolgáltatás minőségével, 
- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.4.2.  Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

10.4.3. A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

10.4.4. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

10.4.5. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c)  ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nemkezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítvány,
h)  a fogyasztó aláírását.

10.4.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

10.4.7. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

10.4.8.  A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

10.4.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

10.4.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

10.4.11.  Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

10.4.12.  Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

10.4.13.  Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

10.4.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

10.4.15.  Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
b)  ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanácsdöntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

10.4.16. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

10.4.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

10.4.16.  A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

10.4.17.  A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

 

 

10.5. A szolgáltató Az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete ( a fogyasztói jogviták online rendezéséről), valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerint ezúton  jeleníti mega honlapján az uniós online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket.:

 

 https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

 

Az online vitarendezési platform felhasználható a szolgáltató és a fogyasztók közötti viták rendezéséhez. 11. ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOG

11.1.  A távollévők között létrejött szerződés esetén megrendelő/vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől azokban az esetekben, amikor a termék nem áll elállási, felmondási korlátozás alatt. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

11.2. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. 

11.3. Ha megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az utazás szervező, utazási iroda vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató szerződésében, ÁSZF-jében meghatározott címére, elérhetőségére.

A megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, de nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül is. 

11.4.  Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

11.5. Elállási, felmondási nyilatkozat minta a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) :

Címzett: ……………………………………………………………………………. vállalkozás
Alulírott/ak ………………………………………………. vásárló/fogyasztó kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………...…………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………

 12. AZ ELLÁLÁS JOGHATÁSAI 

12.1. Ha a megrendelő/vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a vállalkozó visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

12.2. Vállalkozó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

12.3. A visszatérítést a vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.4. A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási, felmondási jogát:
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott termék/szolgáltatás esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

13. KELLÉKSZAVATOSSÁG 

13.1. Megrendelő a vállalkozó  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

13.2. A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

13.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

13.4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év. 

13.5. Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
14./ A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján:

A kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról

14.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatossági jogával?
A vásárló valamely termék/szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vállalkozás felhívja a vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?
A vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

14.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót a termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A vállalkozás felhívja a vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

14.3. Jótállás

Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a vállalkozó jótállásra köteles.

A vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A vállalkozás felhívja a vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

15. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1.  Jelen FF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a feltételek többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Budapest, 2017. június 10.